Музикотерапія

Музикотерапія передбачає використання спеціальної добірки музичних творів із метою впливу на емоційно-почуттєву сферу малюка, його духовне зростання, забезпечення релаксації та емоційного тла для оптимізації різних видів діяльності. Музика можна використати для надання психолого -  педагогічної допомоги дітям з інтелектуальними, мовленнєвими, руховими, сенсорними, емоційними порушеннями. Насамперед музика впливає на емоційну сферу дитини, вона також є засобом невербальної комунікації та одним із можливих способів пізнання світу.
У повсякденному житті малят варто використовувати якнайбільше оздоровлю вальних технологій, адже вони переважно прості у використанні, дають вихованцям велике задоволення, а головне – мають ефективний комплексний вплив на формування їхнього здоров’я. Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології можна використовувати у різних організаціях формах роботи, у повсякденні, інтегруючих їх у різних діяльностях дітей.

.

Вгору